És important crear expectatives a l’usuari. Per això es va crear una pàgina “coming soon” mentre es treballava amb la nova pàgina web. Aquesta web provisional, ja permetia als músics inscriure’s a la comunitat Acqustic.