Aplicació d’Orientació del Vot creat perles eleccions al Parlament de Catalunya del 2015 i posteriorment, es va dur a terme una segona edició per les eleccions del 21 de desembre de 2017.
Es va dissenyar la pàgina web i el qüestionari, baners promocionals i diversos materials per a fer difusió a les xxss i es va donar suport a l’equip de programació. L’edició del 2017 van participar gairebé 130.000 persones.