Voting Advice Application
El teu vot

El teu Vot és una Aplicació d’Orientació del Vot (Voting Advice Application) d’àmbit català, creat, en un inici, en el marc de les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015 i posteriorment, es va dur a terme una segona edició per les eleccions del 21 de desembre de 2017.

Per les eleccions del 21 de desembre de 2017 es va dissenyar la pàgina web i el qüestionari, baners promocionals i diversos materials per a fer difusió a les xxss i es va donar suport a l’equip de programació.

L’edició del 2017 van participar gairebé 130.000 persones.