Fundació Ramon
Martí i Bonet

La Fundació Ramon Martí i Bonet, és una fundació vinculada a l’Institut Català de la Retina que realitza projectes per ajudar a nivell nacional i internacional a millorar la visió de les persones més necessitades.

Per la fundació es va començar amb una col·laboració desinteressada durant els primers anys.
Posteriorment ja amb una col·laboració periòdica i remunerada, s’han realitzat des de fulletons, cartells promocionals per a esdeveniments, materials per a exposicions, etc.