Fundació Ramon
Martí i Bonet

La Fundació Ramon Martí i Bonet, és una fundació vinculada a l’Institut Català de la Retina que realitza projectes per ajudar a nivell nacional i internacional a millorar la visió de les persones més necessitades.

Per la fundació es va començar amb una col·laboració desinteressada durant els primers anys.
Posteriorment s’han realitzat des de fulletons, cartells promocionals per a esdeveniments, materials per a exposicions, etc.