IntCode

Intcode és una jove empresa encarregada d’analitzar dades i d’optimitzar processos a través de la intel·ligència artificial.
Intcode, tenia ja un logotip creat, però necessitava una identitat corporativa.
Arran d’això, s’ha creat, una marca tecnològica que transmet claredat, tecnologia i joventut. Junt amb aquesta imatge, s’ha realitzat el disseny i programació íntegre de la pàgina web. A més a més, s’ha realitzat la sessió i direcció d’art de les fotos de l’equip.