FUNDACIÓ RAMON MARTÍ I BONET

Col·laboració amb la Fundació Ramon Martí i Bonet, col·lectiu vinculat a l’Institut Català de la Retina.

S’han realitzat materials com fulletons, cartells promocionals o el disseny de la pàgina web.