EL TEU VOT

El teu Vot és una Aplicació d’Orientació del Vot (Voting Advice Application) d’àmbit català, creat, en un inici, en el marc de les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015 i amb la segona edició d’enguany per les eleccions del 21 de desembre de 2017.

En la darrera edició van participar gairebé 130.000 persones.

En les eleccions del 21 de desembre es va dissenyar la pàgina web i el qüestionari, banners promocionals, i es va donar suport a l’equip de programació.

www.elteuvot.org