ESTAND TURIJOBS FITUR 2015

Realització de la part gràfica del Edtand del portal de turisme Turijobs.
L’estand buscava ser visual i minimalista, al mateix text que tingués una imatge aspiracional