IntCode

Intcode és una jove empresa encarregada d’analitzar dades i en l’optimització de processos a través de
la intel·ligència artificial Per Intcode s’ha creat la identitat corporativa d’acord amb el logotip ja existent, i la pàgina web.

intcode.net