Rita Payés, és una jove cantant i trombonista que està triomfant en el món del jazz. S’ha dissenyat el seu primer CD, el qual ha col·laborat amb Elisabeth Roma.
Aquest, és un dels dissenys que es van presentar com a proposta i manté encara la primera idea CD “Melodia sentimental” com a nom del CD, que posteriorment va passar a dir-se “Imagina”.