CD Rita Payés.
Melodia Sentimental

Rita Payés, és una jove cantant i trombonista que està triomfant en el mon del jazz. S’ha dissenyat el seu primer CD, replicas de relojes el qual ha col·laborat amb Elisabeth Roma.
Aquest, és un dels dissenys i manté la primera idea del nom del CD “Melodia sentimental” que posteriorment va passar a dir-se “Imagina”.

Per Rita Payés també s’ha dissenyat la pàgina web la gràfica del disseny del CD escollit.